Formy płatności

Przelewem bezpośrednio na nasze konto bankowe 

Przelewem zwykłym na wskazane konto

oraz przy użyciu bankowości internetowej lub BLIKIEM

Projekt EDEN

20 1090 2590 0000 0001 4370 5913

(w tytule prosimy podawać numer zamówienia)