Certyfikaty

Oeko-Tex Standard

Pierwszy certyfikat stworzony przez Organizację Oeko-Tex mający oznaczenie Oeko-Tex Standard 100 dla wyrobów włókienniczych.

Znak "Tekstylia Godne Zaufania" potwierdza, że produkt został przebadany przez niezależny instytut badawczy Stowarzyszenia Oeko-Tex pod kątem ponad 100 parametrów istotnych dla zdrowia i uzyskał pozytywne wyniki.

Oeko-Tex Standard 100 zaświadcza o zgodności z normami zawartymi w załączniku XVII REACH. Dokument ten zawiera metody testowania i wartości graniczne dla potencjalnie szkodliwych chemikaliów. Ten niezależny system testowania i certyfikacji stosowany jest do materiałów włókienniczych i ich półproduktów na wszystkich etapach produkcji oraz dla gotowych wyrobów włókienniczych. Przykładami kwalifikujących się produktów do certyfikacji są surowce takie jak gotowe i barwione przędze, gotowe i barwione wykończone tkaniny, dzianiny oraz towary konsumpcyjne (wszystkie rodzaje odzieży, tekstylia domowe, bielizna pościelowa, artykuły z frotte i inne).

Produkty, którym przyznano ten znak jakości, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka oraz negatywny wpływ na środowisko m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich. Materiały bada się zarówno pod kątem braku toksycznych związków jak i limitów na obecność substancji dozwolonych.

 

oEKO-Tex

Deveka

 
Ariadna